www.scb.se  

Välkommen till det allmänna myndighetsregistret

Från den 1 januari 2008 gäller en ny förordning, förordningen om det allmänna myndighetsregistret (SFS 2007:755). Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter.

SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter.

Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter. Även myndigheter i utrikesrepresentationen – ambassader, konsulat och delegationer – ingår i registret.
 
Myndighetsregistret omfattar följande delar. Antal myndigheter i respektive del anges inom parantes.
1. Statliga förvaltningsmyndigheter (254 st)
2. Myndigheter under riksdagen (4 st)
3. Statliga affärsverk (3 st)
4. AP-fonder (6 st)
5. Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84 st)
6. Svenska utlandsmyndigheter (107 st)
 
Sammantaget omfattar myndighetsregistret 458 st myndigheter.
 
streck
Applikationen för det allmänna myndighetsregistret supportar främst Internet Explorer, men fungerar i de flesta andra vanliga webbläsare.
Sidorna för det allmänna myndighetsregistret är anpassade till en skärmupplösning på 1024 x 768 punkter eller högre.
 
Länkar:
Myndighetsregistret »
streck
Årsstatistik »
streck
Ordlista »
streck
Om Myndighetsregistret (pdf) »
streck
Förordningen SFS 2007:755 (pdf) »
streck
Ordinance in English (pdf) »
streck
Regler för organisations-nummer (pdf) »
streck
Ansökan om organisations-nummer (pdf) »
streck
Kontakt via mail »
streck